Shenzhen Yishitongda Trading Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $10,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Shenzhen Yishitongda Trading Co., Ltd.
Guangdong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
    ชื่องานแสดงสินค้า: no
    วันที่เข้าร่วม: 2019 .3
    ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: CN
    การแนะนำ: no
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้